Βαφειάδης Νικόλαος

Βαφειάδης Νικόλαος

O Νικόλαος Βαφειάδης είναι Δημοτικός Σύμβουλος της Αθήνας από το 2007 μέχρι σήμερα. Ως Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου αλλά και προηγούμενα ως Αντιδήμαρχος Οικονομικών (2007-2010) οραματίστηκε μια εύρωστη, ασφαλή, ελκυστική Αθήνα. Διετέλεσε Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (2008-2014) και είναι σήμερα αναπληρωτής Γραμματέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη Νέα Δημοκρατία. Ο Νικόλαος Βαφειάδης είναι φοροτεχνικός στο Υπουργείο Οικονομικών. Πτυχιούχος Α.Τ.Ε.Ε.Ι Πειραιά στα Χρηματοικονομικά με μεταπτυχιακές σπουδές στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιας Υγείας του ΠΑ.ΠΕΙ. Παρόν πάντα με ειλικρίνεια και αμεσότητα και έχοντας τη γνώση και την εμπειρία, που αποκόμισε απο τη μακρόχρονη θητεία στην αυτοδιοίκηση φιλοδοξεί να γίνει η Αθήνα μια πόλη-πρότυπο, εύρωστη, σύγχρονη, ανθρώπινη και πιο ελκυστική.