Έμφυλη Βία

Τι καταφέραμε

Υλοποιήσαμε ενεργά και σταθερά πολιτικές ισότητας και συμπερίληψης όλων στην κοινωνία και με δομημένες δράσεις προώθησης κοινωνικών ζητημάτων ισότητας και αναστροφής στερεοτύπων. Οι δομές του Δήμου Αθηναίων είναι το «καταφύγιο» και το «δίχτυ προστασίας για όλα τα άτομα, ανεξαρτήτως φύλου, και τα παιδιά τους που νιώθουν την ανάγκη φροντίδας, ασφάλειας και στήριξης.

Λειτουργία Κέντρου Καταπολέμησης της Έμφυλης Βίας

Λειτουργήσαμε για πρώτη φορά Κέντρο για την Καταπολέμηση της Έμφυλης Βίας και των Πολλαπλών Διακρίσεων, από το οποίο ωφελήθηκαν 394 άτομα, διεξήχθησαν 1.695 συνεδρίες ψυχοκοινωνικής στήριξης, 933 συνεδρίες ψυχολογικής συμβουλευτικής, 408 συνεδρίες εργασιακής συμβουλευτικής και 48 συνεδρίες νομικής συμβουλευτικής. Πετύχαμε 172 συνεντεύξεις για εργασία και 62 προσλήψεις ωφελούμενων ατόμων
.

Λειτουργία Ξενώνας Φιλοξενίας Γυναικών

Λειτουργούμε Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών – Θυμάτων Βίας και των Παιδιών τους, ο οποίος παρέχει στις γυναίκες και στα παιδιά τους φιλοξενία, ασφάλεια, ψυχολογική και κοινωνική στήριξη καθώς και εργασιακή και νομική συμβουλευτική από εξειδικευμένο προσωπικό.
Στον Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών – Θυμάτων Βίας και των Παιδιών τους διεξέχθησαν 2.641 συνεδρίες κοινωνικής στήριξης, ψυχολογικής στήριξης, εργασιακής συμβουλευτικής και δημιουργικής απασχόλησης παιδιών.

Εισαγωγές στον Ξενώνα

Πραγματοποιήθηκαν στον Ξενώνα 73 έκτακτες εισαγωγές από συνολικά 151, ακόμη και κατά τη διάρκεια του Covid-19, με τις παραπομπές να γίνονται από τα Συμβουλευτικά Κέντρα, τα Κέντρα Κοινότητας, τις Κοινωνικές Υπηρεσίες των Δήμων, το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ) και τη Γραμμή SOS 15900.

Εκπαιδευτική δράση «Κορίτσια και Κώδικας»

Υλοποιήσαμε την εκπαιδευτική δράση «Κορίτσια και Κώδικας», για ενθάρρυνση και εκπαίδευση νέων κοριτσιών για να ασχοληθούν με τομείς θετικών επιστημών, τεχνολογίας και μαθηματικών στο πλαίσιο κατάρριψης στερεοτύπων στον επαγγελματικό προσανατολισμό γυναικών.

Πρωτόκολλο Διαχείρισης Σεξιστικών Συμπεριφορών στους χώρους εργασίας

Διαμορφώσαμε Πρωτόκολλο Διαχείρισης Σεξιστικών Συμπεριφορών στους χώρους εργασίας του Δήμου Αθηναίων.

Διαδικτυακές συνδέσεις και συναντήσεις με Πανεπιστήμια

Διοργανώσαμε δεκάδες διαδικτυακές συνδέσεις και συναντήσεις με Πανεπιστημιακά ιδρύματα, εκπαιδευτικούς φορείς, αποστολές μαθητών για ενημερώσεις και ευαισθητοποίηση σε θέματα έμφυλης βίας, φορείς του πεδίου.

Πού στοχεύουμε

Υιοθετούμε πολιτικές που εξασφαλίζουν τη δημιουργία συνθηκών που αντιμετωπίζουν τις διακρίσεις και προωθούν όρους ισότητας και σεβασμού της διαφορετικότητας στην κοινωνία.

Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε κάθε θύμα έμφυλης βίας

Καταπολεμούμε την έμφυλη βία με συμβουλευτικές υπηρεσίες σε κάθε άτομο θύμα έμφυλης βίας, ανεξαρτήτως φύλου, στο Κέντρο για την Καταπολέμηση της Έμφυλης Βίας και των Πολλαπλών Διακρίσεων.

Ξενώνας Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας

Παρέχουμε φιλοξενία, φροντίδα, ασφάλεια και υποστήριξη σε νέα σύγχρονη δομή στον Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας και των Παιδιών τους.

Δράσεις ευαισθητοποίησης

Υλοποιούμε δράσεις ευαισθητοποίησης για θέματα έμφυλης βίας και την πρόληψη της.

Παροχές με φιλοξενία ΛΟΑΤΚΙ+

Σχεδιάζουμε επιπλέον παροχές με φιλοξενία ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων που είναι θύματα έμφυλης βίας ή κινδυνεύουν από αυτή.

Νομική εκπροσώπηση

Παρέχουμε νομική εκπροσώπηση σε θύματα έμφυλης βίας που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες.

Εκπαίδευση προσωπικού του Κέντρου Έμφυλης Βίας

Εκπαιδεύουμε το προσωπικό του Κέντρου Έμφυλης Βίας, ώστε να μπορέσει να υποστηρίξει θύματα διαδικτυακής βίας.