Σταθοπούλου Ελένη (Λιάνα)

Σταθοπούλου Ελένη (Λιάνα)

Η Σταθοπούλου Ελένη (Λιάνα) είναι απόφοιτος του Οικονομικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών ενώ έχει μετεκπαίδευση στην Οικονομική Ανάλυση και την Αξιολόγηση Επιχειρήσεων. Είναι Μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος με άδεια Λογιστή Φοροτέχνη Α΄ Τάξης και Αριθμό Αδείας ΟΕΕ 0106627. Από το 2003 απασχολείται ως Σύμβουλος Επιχειρήσεων. Διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε θέματα οικονομικής ανάλυσης και ελέγχων, ιδιαίτερα σε σχέση με την αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων και μελετών βιωσιμότητας, ενώ έχει αποκτήσει μεγάλη εμπειρία στον έλεγχο και την οργάνωση έργων μεγάλης κλίμακας αλλά και την υλοποίηση επιχειρηματικών σχεδίων που άπτονται των νομοθετικών διατάξεων του ΠτΚ. Διετέλεσε μέλος της επιτροπής του Οικονομικού Επιμελητηρίου για την απλοποίηση του ΠτΚ ενώ τώρα είναι μέλος της αρμόδιας επιτροπής του Οικονομικού Επιμελητηρίου για τα θέματα του «Οικονομολόγου Διαμεσολαβητή»