Τσακίρης Κωνσταντίνος

Τσακίρης Κωνσταντίνος

Ο Κωνσταντίνος Τσακίρης είναι Απόστρατος της Ελληνικής Αστυνομίας. Δραστήριος, με έντονο ενδιαφέρον για τα κοινά και το καλό της πόλης του, την οποία υπηρέτησε από τις τάξεις της Ελληνικής Αστυνομίας και επιθυμεί να υπηρετήσει και τώρα από διαφορετικό μετερίζι. Τέλος, είναι έγγαμος, με δύο τέκνα.