Δρελιώζης Βασίλειος

Δρελιώζης Βασίλειος

Ο Δρελιώζης Βασίλειος του Νικολάου γεννήθηκε στην Πετρούπολη Αττικής στις 21/08/1964. Είναι έγγαμος με ένα παιδί. Αποφοίτησε από το Νυχτερινό Ενιαίο Λύκειο και το Ινστιτούτο Τραπεζικών Σπουδών της Εμπορικής Τράπεζας. Έχει πιστοποίηση από το Pallazzo Spinelli Firence σε θέματα οργάνωσης και υλοποίησης πολιτιστικών εκδηλώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εργάστηκε στην Εμπορική Τράπεζα από το 1980 έως το 2011 και συνταξιοδοτήθηκε ως Σύμβουλός Διοίκησης στην Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού. Εκλέχτηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο Εργαζομένων της Εμπορικής Τράπεζας από το 2009 έως το 2011 ενώ είναι ιδρυτικό και ενεργό μέλος του Πολιτιστικού Ομίλου Alpha Bank.