Δημητριάδη – Βιλτανιώτη Μαρία

Δημητριάδη – Βιλτανιώτη Μαρία

Η Μαρία Δημητριάδη – Βιλτανιώτη γεννήθηκε το 1965. Είναι απόφοιτος του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών – “ΕΙΑΣ” και κατέχει Άδεια Ασφαλιστικού Πράκτορα, καθώς και Πιστοποιήσεις Πώλησης Προϊόντων “UNIT LINKED” & “ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ”. Διαθέτει πολυετή εμπειρία στον κλάδο των ασφαλίσεων, ενώ από το 2003 είναι CEO & Insurance Agent στην Εταιρεία Δημητριάδη Ασφαλιστικοί Πράκτορες ΙΚΕ. Είναι Πρόεδρος του Συλλόγου Ασφαλιστικών Πρακτόρων Νομού Αττικής, ΣΠΑΤΕ και Τακτικό Μέλος του ΔΣ στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών, ΠΟΑΔ. Έχει διατελέσει Γενική Γραμματέας στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών, ΠΟΑΔ και Ταμίας και Γενική Γραμματέας στον Σύλλογο Ασφαλιστικών Πρακτόρων Νομού Αττικής, ΣΠΑΤΕ.