Μπαλτουνά Χριστίνα

Μπαλτουνά Χριστίνα

Δημοσιογράφος για περισσότερα από 15 χρόνια, με θητεία στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο. Έχει συμμετάσχει σε διάφορα projects ενώ σήμερα δραστηριοποιείται στον τομέα της Επικοινωνίας και των Δημοσίων Σχέσεων ως Freelance συνεργάτης. Είναι πτυχιούχος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Ποιοτική Δημοσιογραφία & Νέες Τεχνολογίες» του Danube University of Krems της Αυστρίας, κάτοχος BA in Mass Communication and Media Arts του Queen Margaret University of Edinburgh καθώς και πτυχιούχος του Προγράμματος Σπουδών “Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό” της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Την τρέχουσα περίοδο εκπονεί τις σπουδές της στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Πολιτιστική Διαχείριση, Επικοινωνία και Μέσα” με κατεύθυνση στην “Επικοινωνία και Ρητορική των Μέσων”, του Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.