Αθανασοπούλου Βασιλική (Βάλια)

Αθανασοπούλου Βασιλική (Βάλια)

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα, στην περιοχή της πλατείας Αττικής. Είναι Πτυχιούχος του Τμήματος Μετάφρασης και Διερμηνείας Ιονίου Πανεπιστημίου με μεταπτυχιακές σπουδές (DEA) στην Ανώτατη Σχολή Διερμηνέων και Μεταφραστών Πανεπιστημίου Paris III Nouvelle Sorbonne. Από το 2002, εργάζεται στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, με περαιτέρω ενασχόληση στον τομέα Ισότητας των Φύλων, στο πλαίσιο των Επιτροπών χάραξης πολιτικής της Κ.Ε.Δ.Ε, συμμετέχοντας σε δεκάδες ευρωπαϊκά συνέδρια, σχετικά με θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Διετέλεσε Πρόεδρος Συλλόγου Φοιτητών Ιονίου Πανεπιστημίου και σήμερα είναι Πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας. Είναι μητέρα δύο παιδιών.