Παπαλέξης Στέφανος

Παπαλέξης Στέφανος

Ο Στέφανος Παπαλέξης γεννήθηκε το 1963 και κατοικεί μόνιμα στην Αθήνα. Κατέχει πτυχίο Πληροφορικής, Πτυχίο Πολιτικών Επιστημών, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στα Τεχνοοικονομικά Συστήματα και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Διδακτική της Τεχνολογίας και των Ψηφιακών Συστημάτων. Έχει εργαστεί ως Προγραμματιστής Η/Υ και ως Σύμβουλος Χρηματιστηριακών Επενδύσεων. Από το 1994 έως σήμερα είναι καθηγητής Πληροφορικής στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και από το 2022 Διευθυντής του 9ου ΕΠΑΛ Αθήνας. Έχει διατελέσει Πρόεδρος  της Α’  ΕΛΜΕ Αθήνας, Πρόεδρος  της   ΔΑΚΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Δ.Ε.  της  Α’  ΑΘΗΝΑΣ, Μέλος του Δ.Σ. της Κεντρικής   Εκτελεστικής Επιτροπής  της ΔΑΚΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Δ.Ε., Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας  Ένωσης  Καθηγητών  Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης    (Π.Ε.ΚΑ.Π.), Μέλος στο Δ.Σ.  του ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟΥ της ΑΔΕΔΥ ( ΑΠΟ 2015 – 2019), Μέλος του συλλόγου αποφοίτων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΑΣΟΕΕ), Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Επιστημόνων Ηλεκτρ/κών Υπολογιστών & Πληροφορικής (Ε.Π.Υ.) και Μέλος του Οικονομικού  Επιμελητηρίου της Ελλάδας (ΤΕΕ).