Νικολάου Μιχαήλ

Νικολάου Μιχαήλ

Ο Μιχαήλ Νικολάου είναι Παθολόγος – Ογκολόγος, Επιμελητής ‘A στο ΓΑΟΝΑ «Άγιος Σάββας». Κατέχει Πτυχίο Ιατρικής από την Ιατρική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης από το Τμήμα Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Διδακτορικό Δίπλωμα Ιατρικής από το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ενώ εκπονεί Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας στο René Descartes College / French Public University, CNAM. Έχει συγγράψει δεκάδες επιστημονικά άρθρα, ενώ έχει συμμετάσχει σε 6 Ερευνητικά Προγράμματα που έχουν αποσπάσει Οικονομική Υποστήριξη από την ΕΟΠΕ μετά από αξιολόγηση. Επίσης, έχει παρακολουθήσει περισσότερα από 400 Ιατρικά Συνέδρια και έχει παραδώσει περισσότερες από 200 Ομιλίες σε Ιατρικά Συνέδρια. Είναι Εκλεγμένος Εκπρόσωπος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (ΙΣΑ), Εκλεγμένο Μέλος του Γενικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος (ΟΕΝΓΕ), Εκλεγμένο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Νοσοκομειακών Ιατρών Αθήνας – Πειραιά (ΕΙΝΑΠ) (Τριετή Θητεία), Εκλεγμένος Ειδικός Γραμματέας της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας (ΕΟΠΕ), Εκλεγμένος Ταμίας της Επαγγελματικής Ένωσης Παθολόγων Ογκολόγων Ελλάδος (ΕΕΠΟΕ).