Καλύβας Ηλίας

Καλύβας Ηλίας

Ο Ηλίας Καλύβας γεννήθηκε το 1978 και διαμένει στην Αθήνα. Έχει σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό με μεταπτυχιακή εξειδίκευση στη Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου. Είναι πιστοποιημένος ασφαλιστικός διαμεσολαβητής με μακρά εμπειρία στον ιδιωτικό τομέα στο πεδίο των χρηματοδοτικών μισθώσεων. Ξεχωρίζει για την εθελοντική του προσφορά με ενεργό δράση, έως και σήμερα, σε κοινωνικές δομές του Δήμου Περιστερίου καθώς και στην υλοποίηση πρωτοβουλιών για τη στήριξη ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού μέσω της συλλογής τροφίμων και φαρμάκων.