Γόνη Ειρήνη

Γόνη Ειρήνη

Η Ειρήνη Γόνη τα τελευταία οχτώ χρόνια είναι υπάλληλος στο Υπουργείο Εσωτερικών. Υπηρέτησε ως εκπαιδευτικός για είκοσι χρόνια σε διάφορα σχολεία της χώρας στην Πρωτοβάθμια Εκπαιδευτική Βαθμίδα, καθώς και στην Ιδιωτική Εκπαίδευση. Σήμερα βρίσκεται στο δεύτερο εξάμηνο μεταπτυχιακού προγράμματος MBA με εξειδίκευση στην Δημόσια Διοίκηση και Πολιτική. Είναι κάτοχος πτυχίου από την Γυμναστική Ακαδημία Αθηνών, με ειδίκευση στον Μαζικό Αθλητισμό. Γνωρίζει άριστα την Αγγλική Γλώσσα.