Τουρισμός

Τι καταφέραμε

Δουλεύοντας συστηματικά και στρατηγικά καταφέραμε να κερδίσουμε την αναγνώριση και την εμπιστοσύνη της διεθνούς τουριστικής
αγοράς και η Αθήνα να συγκαταλέγεται στους πιο δημοφιλείς προορισμούς για ταξίδια-citybreak, διεθνή επιστημονικά συνέδρια και αθλητικές διοργανώσεις.

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής

Υλοποιήσαμε, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες αλλά και τις προτάσεις της τουριστικής αγοράς, ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα τουριστικής προβολής για την Αθήνα χωρίς να επιβαρύνουμε τον προϋπολογισμό του Δήμου. Οι πόροι προήλθαν από το αναπτυξιακό πρόγραμμα του Δήμου, το οποίο χρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς πόρους.

Βελτίωση Θέσης στην Παγκόσμια Συνεδριακή Κατάταξη

H Αθήνα ανέβηκε το 2022 στην παγκόσμια συνεδριακή κατάταξη στην 8η θέση από την 17η που ήταν το 2019.

Ενημερωτικό και Πληροφοριακό Υλικό

Σχεδιάστηκε και παρήχθη κατάλληλο ενημερωτικό και πληροφοριακό υλικό για τους επισκέπτες και τους επαγγελματίες του τομέα του τουρισμού και της φιλοξενίας.

Ενισχύθηκε η Προβολή της Διεθνούς Εικόνας

Ενισχύθηκε η προβολή της διεθνούς εικόνας της Αθήνας ως προορισμού, μέσω της συμμετοχής της πόλης και του τουριστικού προϊόντος και brand της σε διεθνείς εκθέσεις, φόρα και διεθνείς οργανισμούς.

Εκδηλώσεις Διασύνδεσης των επιχειρήσεων της Αθήνας

Διοργανώθηκαν συστηματικά εκδηλώσεις και διασύνδεση των επιχειρήσεων της Αθήνας με άλλες επιχειρήσεις (B2B) και με το κοινό (B2C) .

Οικοδομήθηκαν Σταθερές και Δυναμικές συνεργασίες

Οικοδομήθηκαν και ενισχύθηκαν σταθερές και δυναμικές συνεργασίες στο εσωτερικό και το εξωτερικό για πιο ισχυρή και έντονη ανάδειξη της αναγνωρισιμότητας και του ελκυστικού χαρακτήρα της Αθήνας ως προορισμού.

Επίσημος ψηφιακός οδηγός «ThisisAthens»

Αναβαθμίστηκε και ενισχύθηκε η λειτουργικότητα του επίσημου ψηφιακού οδηγού της πόλης «ThisisAthens», που παρέχει εύχρηστα το σύνολο των πληροφοριών για κάθε ζήτημα ενδιαφέροντος του επισκέπτη.

Επισκέψεις στον ψηφιακό οδηγό «This is Athens»

Πραγματοποιήθηκαν 2,5 εκατομμύρια επισκέψεις στον ψηφιακό οδηγό «This is Athens» από 1,9 εκατομμύρια μοναδικούς χρήστες του διαδικτύου ενώ στα κοινωνικά δίκτυα του ψηφιακού οδηγού πραγματοποιήθηκαν εκατοντάδες εκατομμύρια θεάσεις και αλληλεπιδράσεις.

Προσβάσιμος για όλους ο Ψηφιακός Οδηγός

Αναδείχθηκε ο ψηφιακός οδηγός πλήρως προσβάσιμος για άτομα με οπτικές αναπηρίες.

Info Points

Σχεδιάστηκαν και λειτούργησαν Info Points για τους επισκέπτες της πόλης, μέσω των οποίων εξυπηρετήθηκαν το 2022, 298.500 επισκέπτες και διανεμήθηκε έντυπο υλικό, όπως χάρτες και πληροροφοριακό υλικό.

Προσβάσιμες Διαδρομές για όλους

Χαρτογραφήθηκαν και αναδείχθηκαν 4 προσβάσιμες διαδρομές για άτομα με οπτική αναπηρία και 4 διαδρομές για άτομα με κινητική αναπηρία.

Συμμετοχή σε Συναντήσεις και Συνέδρια

Οργανώθηκε για πρώτη φορά η συμμετοχή της Αθήνας με ολοκληρωμένο σχέδιο σε σημαντικές θεματικές συναντήσεις και συνέδρια για την προώθηση της Αθήνας ως επενδυτικού προορισμού.

Πρωτοβουλίες για την ενίσχυση του Συνεδριακού Τουρισμού

Αναπτύξαμε πρωτοβουλίες για την ενίσχυση του συνεδριακού τουρισμού στην Αθήνα, με συμμετοχές σε διεθνή φόρα και εκθέσεις, στρατηγική προβολή της πόλης, σύναψη συνεργασιών με διεθνείς οργανισμούς για την ενίσχυση και προβολή της συνεδριακής αγοράς της Αθήνας σε στενή συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μέρη, θεσμικούς φορείς και το οικονομικό οικοσύστημα. Το αποτέλεσμα των προσπαθειών μας έφερε την Αθήνα στους 10 σημαντικότερους συνεδριακούς προορισμούς διεθνώς.

Πού στοχεύουμε

Επενδύουμε στη μεγέθυνση της αξίας της Αθήνας ως τουριστικού, πολιτιστικού, κινηματογραφικού, συνεδριακού προορισμού με σεβασμό
στη φέρουσα ικανότητα της πόλης. Υλοποιούμε ένα ολοκληρωμένο πλάνο διαχείρισης και προβολής της με βάση τις διεθνείς τουριστικές τάσεις που αναζητούν βιώσιμες και βιωματικές εμπειρίες, με στόχο να είναι η πόλη ασφαλής, προσβάσιμη, βιώσιμη για τους κατοίκους και τους επισκέπτες.

Επιδίωξη Συνεργασίας με όλους τους φορείς

Επιδιώκουμε την ουσιαστική συνεργασία με όλους τους φορείς για τη δημιουργία υποδομών που θα κάνουν την εμπειρία των επισκεπτών πιο ευχάριστη αλλά και πιο διαχειρίσιμη για την πόλη μέσα από τη δημιουργία Κάρτα Πόλης.

Χάραξη Στρατηγικών για την αντιμετώπιση του υπερ-τουρισμού

Μελετάμε και χαράσσουμε πολιτικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των φαινομένων υπερ-τουρισμού που παρατηρείται σε σημεία της πόλης κατά τις περιόδους αιχμής μέσα από τη διεύρυνση της τουριστικής περιόδου, τον εμπλουτισμό του διαθέσιμου προϊόντος και την ορθότερη διαχείριση ροών επισκεπτών.

Προώθηση Ρυθμίσεων για την παρακολούθηση βραχυχρόνιων μισθώσεων

Προωθούμε ρυθμίσεις για την παρακολούθηση των βραχυχρόνιων μισθώσεων και τη συλλογή αξιόπιστων data με βάση και το δίκτυο Eurocities και το EU Cities Alliance on Short Term Rentals, ώστε να χαραχθούν δράσεις για να αποφευχθεί το gentrification στις γειτονιές της Αθήνας και να διαφυλαχθεί η βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών της πόλης και της τουριστικής οικονομίας

Διαχείριση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Υλοποιούμε δράσεις για την ορθή διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς στην πόλη, για τη μείωση της συμφόρησης στους χώρους και την ευκολότερη παρακολούθηση του αριθμού επισκεπτών.

Ενσωνμάτωση και Εφαρμογή του Glasgow Declaration

 Ενσωματώνουμε και εφαρμόζουμε στις πολιτικές μας το Glasgow Declaration που έχει υπογράψει η Αθήνα για τη μετρίαση του περιβαλλοντολογικού αντίκτυπου που έχει ο τουρισμός στην πόλη.

Ανάδειξη Αστικής Οικοτεχνίας

Ενισχύουμε την τοπική οικονομία μέσα από δράσεις που αναδεικνύουν την αστική οικοτεχνία και την τοπική κουλτούρα των γειτονιών της πόλης

Αξιοποίηση και Ενεργοποίηση του Πνευματικού κεφαλαίου

Αξιοποιούμε και ενεργοποιούμε το πνευματικό κεφάλαιο της πόλης με τη δημιουργία προγράμματος Πρεσβευτών (Ambassadors Programme) για την εξωστρέφεια της πόλης και την προσέλκυση διεθνών συνεδρίων, εκδηλώσεων και αθλητικών γεγονότων

Αναβάθμιση του Διαθέσιμου Πολιτιστικού και Αστικού Προϊόντος

Υλοποιούμε σημειακή αναβάθμιση του διαθέσιμου πολιτιστικού και αστικού προϊόντος της πόλης με την κατάλληλη σήμανση και ψηφιακά εργαλεία περιήγησης

Αναβάθμιση όλων των μέσων του Δήμου

Διευρύνουμε την ψηφιακή αναβάθμιση όλων των μέσων που διαθέτει ο Δήμος για την ενίσχυση της εξωστρέφειας της πόλης μέσα από τη διεθνώς αναγνωρισμένη ταυτότητα του «This is Athens».

Επέκταση του ψηφιακού οδηγού σε τρεις γλώσσες

Επεκτείνεται ο επίσημος ψηφιακός οδηγός της πόλης «This is Athens» και ενημερώνεται συνεχώς και αναπτύσσεται ισότιμα σε τρεις γλώσσες.

Διεκδίκηση Νέων Target groups

Διευρύνουμε τη στρατηγική μας, αναγνωρίζοντας ότι διαμορφώνεται ένα υβριδικό μοντέλο που δεν υφίσταται ο διαχωρισμός κατοίκου επισκέπτη και διεκδικούμε νέα targetgroups, όπως είναι οι ψηφιακοί νομάδες για τους οποίους η Αθήνα ήταν μία από τις πρώτες πόλεις παγκοσμίως που σχεδίασε και υλοποίησε καμπάνια για να τους προσελκύσει.