Πρόσοψη

Τι καταφέραμε

Ομορφαίνουμε την πόλη καθημερινά και δίνουμε αξία στην ιδιοκτησία των Αθηναίων.

Υλοποίηση προγράμματος

Υλοποιούμε το πρόγραμμα «ΠΡΟΣΟΨΗ» με το οποίο επιδοτούμε παρεμβάσεις αποκατάστασης όψεων σε όλα τα ιδιωτικά κτίρια εντός του Δήμου Αθηναίων.

Επιδότηση Εργασιών

Επιδοτούνται οι ιδιοκτήτες μονοκατοικιών, διπλοκατοικιών, πολυκατοικιών και διατηρητέων κτιρίων για την πραγματοποίηση εργασιών επισκευής, χρωματισμού και συντήρησης των προσόψεων τους, με πρόβλεψη για μέγιστη επιδότηση τις 6.000 ευρώ ανά κτίριο, και έως τις 7.200 ευρώ για χαρακτηρισμένα διατηρητέα.

Διαχείριση προϋπολογισμού

Στο πρόγραμμα συνολικού προϋπολογισμού 2,5 εκατομμυρίου ευρώ έχουν υποβληθεί πάνω από 500 αιτήσεις, ενώ έχουν ήδη ενταχθεί και υλοποιούνται εργασίες αποκατάστασης όψεων σε, 275 πολυκατοικίες, 82 μονοκατοικίες και 98 διατηρητέα.

Πού στοχεύουμε

Βελτιώνουμε τα κτίριά μας, αλλάζουμε την όψη της πόλης, ενισχύουμε βιώσιμα την τοπική οικονομία

Επέκταση προγράμματος

Συνεχίζουμε το επιτυχημένο πρόγραμμα «ΠΡΟΣΟΨΗ», χρηματοδοτώντας παρεμβάσεις σε ιδιωτικά κτίρια της πόλης. Διευρύνουμε τη χρηματοδότηση και αξιοποιούμε ευρωπαϊκούς πόρους, ώστε σε βάθος πενταετίας να ξεπεράσουμε τον στόχο για 1.000 ανανεωμένα κτίρια σε όλη την πόλη.

Πράσινος εκσυγχρονισμός

Συνδυάζουμε το πρόγραμμα «ΠΡΟΣΟΨΗ» με επιπλέον προγράμματα χρηματοδότησης που θα στοχεύουν στην ενίσχυση του πρασίνου σε ακάλυπτους και δώματα καθώς και στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.