Πολιτική προστασία

Τι καταφέραμε

Ακραία καιρικά φαινόμενα

Ήμασταν εκεί για τους πολίτες, συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση ακραίων καιρικών φαινομένων όπως οι κακοκαιρίες “Μήδεια”, “Μπάλλος” και “Ελπίς” και ο καύσωνας «Κλέων».

Συντονιστικό τοπικ΄ο όργανο

Διευρύναμε τη σύνθεση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (Σ.Τ.Ο.) με προϊστάμενους της Ε.Μ.Υ. αλλά και τους προέδρους του Ο.Α.Σ.Π για την καλύτερη προετοιμασία του σε περίπτωση έκτακτων φυσικών φαινομένων κατά τη διάρκεια του χειμώνα και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Σχέδια εκτάκτων αναγκών

Εκπονήσαμε σχέδια έκτακτων αναγκών που αφορούν
α) Πυρκαγιές
β) Πλημμυρικά φαινόμενα
γ) Σεισμούς, με τις κωδικές ονομασίες “ΙΟΛΑΟΣ”, “ΔΑΡΔΑΝΟΣ”, “ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ”.

Αντιμετώπιση χιονοπτώσεων

Συντάξαμε σχέδιο για τις χαμηλές θερμοκρασίες και τις χιονοπτώσεις με την κωδική ονομασία «ΒΟΡΕΑΣ».

Συνεργασία με αρχές

Συνεργαστήκαμε με την Πυροσβεστική Υπηρεσία και την Ελληνική Αστυνομία σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Για παράδειγμα, στις μεγάλες πυρκαγιές που έπληξαν την Αττική τον Ιούλιο του 2022 αλλά και τον Ιούλιο του 2023, η αποστολή υδροφόρων υπήρξε άμεση.

Πού στοχεύουμε

Ξεπερνάμε τις αρμοδιότητες μας, αν χρειαστεί, για να συνδράμουμε, όπου χρειάζεται.

• Αναβαθμίζουμε την υλικοτεχνική μας υποδομή σε ρουχισμό και μέσα.

• Ενισχύουμε τον δημοτικό στόλο με νέα μηχανήματα έργου που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε περιόδους έκτακτων συνθηκών (χιονοπτώσεις, πλημμύρες).

• Επενδύουμε στην εκπαίδευση μέσα από ασκήσεις αντιμετώπισης έκτακτων συνθηκών.

• Συνεργαζόμαστε με πόλεις από όλον τον κόσμο για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών.

• Λαμβάνουμε διαρκή μέτρα πρόληψης, όπως είναι το καθάρισμα των φρεατίων, η απομάκρυνση της νεκρής φυτικής μάζας.

• Διεξάγουμε με την αστυνομία και την πυροσβεστική σχέδια επιχειρησιακής ετοιμότητας.

• Χαρτογραφούμε και λαμβάνουμε μέτρα για τη διάσωση πολιτών με χρόνιες παθήσεις και κινητικά προβλήματα σε έκτακτες συνθήκες (σεισμό, πλημμύρα, πυρκαγιά κ.λπ.).

• Δημιουργούμε νέο κέντρο επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση κρίσεων και θωρακίζουμε τις ψηφιακές μας υποδομές με σύστημα Disaster Recovery.

• Αναπτύσσουμε σταδιακά, συστήματα αισθητήρων μέτρησης στις γειτονιές, ώστε να λαμβάνουμε έκτακτα μέτρα, όπου είναι απαραίτητο.