Πολιτική Ισότητας – Αντιμετώπιση Διακρίσεων

Τι καταφέραμε

Πετύχαμε, με συντονισμένες πολιτικές για την αντιμετώπιση των κοινωνικών διακρίσεων και διαχωρισμών και την εμβάθυνση της ισότητας και της ισονομίας για όλους, να γίνει πράξη η κοινωνική αλληλεγγύη για τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη από βοήθεια.

Αντιδημαρχία Πολιτικών Ισότητας

Συστήσαμε Αντιδημαρχία Πολιτικών Ισότητας, Αντιμετώπισης Διακρίσεων και Έμφυλης Βίας, που εποπτεύει το Τμήμα Πολιτικών Ισότητας και Αντιμετώπισης Διακρίσεων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων, για τον καλύτερο συντονισμό των επιμέρους δράσεων στην κατεύθυνση αυτή.

Συνέχιση προσπαθειών αντιμετώπισης κοινωνικών διακρίσεων και διαχωρισμών

Συνεχίσαμε και εντείναμε τις προσπάθειες προηγούμενων ετών για αντιμετώπιση των κοινωνικών διακρίσεων και διαχωρισμών, για εμβάθυνση της ισότητας και της ισονομίας μεταξύ όλων των πολιτών.

Πού στοχεύουμε

Ασκούμε εστιασμένες πολιτικές και δράσεις με στόχο να αντιμετωπίσουμε στερεότυπα και προκαταλήψεις και να καταστήσουμε τις έννοιες της αλληλεγγύης και του σεβασμού καθοριστικά στοιχεία της ταυτότητας και του πολιτισμού της Αθήνας.

Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Χάρτας

Προωθούμε έμπρακτα την ισότητα και την καταπολέμηση στερεοτύπων, συγκροτώντας Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων στην πόλη της Αθήνας.

Αντιμετώπιση σεξιστικών και άλλων στερεοτύπων

Διερευνούμε, σχεδιάζουμε την αντιμετώπιση σεξιστικών και άλλων στερεοτύπων για τη θέση της γυναίκας εντός του Δήμου Αθηναίων.

Ένταξη της οπτικής του φύλου στον Προϋπολογισμό

Εντάσσουμε την οπτική του φύλου στη σύνταξη και διαχείριση του Προϋπολογισμό του Δήμου Αθηναίων, έτσι ώστε κάθε Διεύθυνση να σχεδιάζει και εφαρμόζει δράσεις που ενισχύουν την ισότητα των φύλων στον τομέα ευθύνης της.

Μαθήματα ελληνικής γλώσσας για γυναίκες πολίτες τρίτων χωρών

Οργανώνουμε μαθήματα ελληνικής γλώσσας για γυναίκες πολίτες τρίτων χωρών, ώστε να αποφύγουν τον αποκλεισμό και να διεκδικήσουν ισότιμη θέση στην οικογένεια, την αγορά εργασίας και την κοινωνία.

Δράσεις προώθησης της υγείας των γυναικών χρηστών ψυχοτρόπων ουσιών

Μελετούμε δράσεις για την προώθηση της υγείας των γυναικών χρηστών ψυχοτρόπων ουσιών

Υποστήριξη του Athens Pride

Υποστηρίζουμε με συνέπεια δράσεις και πρωτοβουλίες για την εξάλειψη των διακρίσεων, όπως το Athens Pride, που στοχεύουν στη συμπερίληψη και την ανάδειξη στο δημόσιο διάλογο κυρίαρχων θεμάτων των ΛΟΑΤΚΙ+.

Δράσεις για θέματα ΛΟΑΤΚΙ+

Ενισχύουμε δράσεις συμβουλευτικής, ενδυνάμωσης, στήριξης και συνηγορίας για τα θέματα των ΛΟΑΤΚΙ+

Ξενώνας φιλοξενίας για άτομα ΛΟΑΤΚΙ+

Προετοιμάζουμε Ξενώνα φιλοξενίας , όπου με διακριτικότητα, σεβασμό και αξιοπρέπεια θα φιλοξενούνται τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα που έχουν υποστεί παντός είδους βία ή/και κακοποιητική συμπεριφορά.

Παροχές εκτός των στοιχειωδών στον Ξενώνα

Παρέχονται μέσω του Ξενώνα πέρα από τις στοιχειώδεις συνθήκες ανθρώπινης διαβίωσης (στέγαση, σίτιση, ιματισμός και υπηρεσίες ατομικής υγιεινής) πρόσβαση σε πρωτοβάθμια περίθαλψη, ψυχοκοινωνική υποστήριξη, παραπομπή σε Δομές Υγείας του ΕΣΥ και κοινωνικοπρονοιακές υπηρεσίες για έκδοση νομιμοποιητικών εγγράφων και άλλων παροχών.

Γραμμή Υποστήριξης ΛΟΑΤΚΙ+

Δημιουργούμε με τη βοήθεια της Κοινωνίας των Πολιτών Γραμμή Υποστήριξης ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων και των οικογενειών τους, για την ψυχολογική ενδυνάμωση τους.

Πρόγραμμα «Εργασία για Σένα»

Συμβάλλουμε με την αξιοποίηση του Προγράμματος «Εργασία για Σένα» στην καταπολέμηση του εργασιακού αποκλεισμού στα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα που δεν έχουν ή έχουν χάσει την δουλειά τους, με την ενίσχυση των δεξιοτήτων τους στην αγορά εργασίας.

Δημιουργία λειτουργικού πλαισίου για τους ωφελούμενους

Στοχεύουμε στη δημιουργία ενός ευέλικτου, λειτουργικού πλαισίου υποστήριξης, φροντίδας, ενδυνάμωσης και θαλπωρής, ώστε οι ωφελούμενοι να ξαναπάρουν τη ζωή τους στα χέρια τους.