ΠΟΛΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ

Που την Περαπατάς

Που αλλάζει την κουλτούρα της στάθμευσης

Που σέβεται τα ΑΜΕΑ

Που αγαπάει το περιβάλλον

Που αγαπάει το ποδήλατο