Παιδί / Οικογένεια

Τι καταφέραμε

Την αποφασιστική στήριξη κάθε οικογένειας και κάθε παιδιού υπηρετούν οι υποδομές και οι υπηρεσίες του Δήμου, υιοθετώντας τις καλύτερες πρακτικές από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Υπηρεσίες Ψυχοκοινωνικής Στήριξης

Προσφέραμε από το 2019 μέχρι σήμερα σε παιδιά και γονείς πολύπλευρες Υπηρεσίες Ψυχοκοινωνικής Στήριξης (ενδεικτικά 4.800 συνεδρίες), Ενδυνάμωσης και Κοινωνικής Ένταξης, Κοινωνικά Φροντιστήρια, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, Εργαστήρια Δεξιοτήτων, συνεδρίες ατομικής και ομαδικής Ψυχοκοινωνικής Συμβουλευτικής, ομαδικές δραστηριότητες, επισκέψεις παιδιών και γονέων σε χώρους πολιτισμού και συμμετοχή σε πολιτιστικές και ενημερωτικές εκδηλώσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα, εργαστήρια δημιουργικής απασχόλησης παιδιών κ.ά., με τη συμμετοχή των εταίρων κοινωνικής σύμπραξης, όπως το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού, το Κέντρο Στήριξης της Οικογένειας της Αρχιεπισκοπής Αθηνών, τα Παιδικά Χωριά SOS και το Equal Society.

Ενίσχυση Ομάδας Προστασίας Ανηλίκων

Ενισχύσαμε την Ομάδα Προστασίας Ανηλίκων με 10 νέους κοινωνικούς επιστήμονες, η οποία είναι αρμόδια για την πραγματοποίηση κοινωνικών ερευνών για θέματα κακοποίησης ανηλίκων, όταν λαμβάνεται εισαγγελική εντολή για τη διεξαγωγή σχετικής έρευνας.
Ανταποκριθήκαμε σε 1.046 εισαγγελικές εντολές που αφορούσαν καταγγελίες για παιδική κακοποίηση/παραμέληση σε συνεργασία με ένα ευρύ δίκτυο φορέων και υπηρεσιών της κοινότητας.

Υλοποίηση Δίχρονης Προσχολικής Εκπαίδευσης

Υλοποιήσαμε για πρώτη φορά στον Δήμο Αθηναίων τη δίχρονη προσχολική εκπαίδευση, δημιουργώντας 13 νέες σχολικές δομές για 1.300 παιδιά.

Εκτεταμένες εργασίες συντήρησης σχολικών μονάδων

Πραγματοποιήσαμε εκτεταμένες εργασίες συντήρησης σε περισσότερες από 136 σχολικές μονάδες του Δήμου Αθηναίων.

Νέες προσλήψεις στο προσωπικό καθαριότητας

Ενισχύσαμε με νέες προσλήψεις το προσωπικό καθαριότητας στα σχολεία.

Λειτουργία Κοινωνικού Φροντιστηρίου

Λειτουργήσαμε το Kοινωνικό Φροντιστήριο, επεκτείνοντας τον θεσμό και σε μαθητές του Γυμνασίου.

Διοργάνωση της Ημερίδας του Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διοργανώσαμε για πρώτη φορά ημερίδα Επαγγελματικού Προσανατολισμού με τη συμμετοχή άνω των 100 μαθητών Λυκείου.

Πού στοχεύουμε

Δημιουργούμε δίχτυ φροντίδας, ενδυνάμωσης, ασφάλειας και άμεσης υποστήριξης για όσες οικογένειες το χρειάζονται, με παρεμβάσεις και
δράσεις που σχεδιάζονται και υλοποιούνται με έμφαση στην πρόληψη, την ολοκληρωμένη και αποτελεσματική διεπιστημονική παρακολούθηση.

Δράσεις αντιμετώπισης της κακοποίησης και εκμετάλλευσης των παιδιών

Εφαρμόζουμε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσεων για την αντιμετώπιση της κακοποίησης και της εκμετάλλευσης των παιδιών, δημιουργώντας ασφαλές και λειτουργικό περιβάλλον για τα ανήλικα θύματα και τις οικογένειες τους.

Νέο Τμήμα για το Παιδί και την Οικογένεια

Ιδρύουμε νέο Τμήμα για το Παιδί και την Οικογένεια, που θα έχει την αυτονομία και ευελιξία για την παρακολούθηση των περιστατικών παιδικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης, και για το συντονισμό όλων των σχετικών ενεργειών και φορέων.

Διαμόρφωση ενιαίου χώρου κοινωνικών υπηρεσιών

 Διαμορφώνουμε ενιαίο χώρο των κοινωνικών υπηρεσιών για την παιδική προστασία, με στόχο τη βελτίωση της προσβασιμότητας, του συντονισμού και της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών και δράσεων.

Συνεργασίες για την εποπτεία των υποθέσεων

Αναβαθμίζεται η συνεργασία του Δήμου με την Περιφέρεια Αττικής και την Εισαγγελία για τη συνολική εποπτεία και παρακολούθηση της πορείας και διαχείρισης των υποθέσεων.

Ενιαίο Πρωτόκολλο Αντιμετώπισης για περιστατικά παιδικής κακοκοποίησης

Εφαρμόζουμε, σε συνεργασία με όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες, Ενιαίο Πρωτόκολλο Αντιμετώπισης για περιστατικά παιδικής κακοποίησης που θα περιλαμβάνει τους τομείς έγκαιρης αναγνώρισης κινδύνου, πρώιμης παρέμβασης και διερεύνησης κακοποίησης, και
οδηγεί στο είδος της παρακολούθησης και υποστήριξης που απαιτείται σε κάθε περίπτωση. Σ΄ αυτό εντάσσονται και καταγγελίες από τα σχολεία του Δήμου Αθηναίων.

Συστηματική συνεργασία με τους θεσμικούς και κοινωνικούς φορείς

Συστηματοποιούμε τη συνεργασία με τους θεσμικούς και κοινωνικούς φορείς αρμόδιους για την παρακολούθηση περιστατικών παιδικής κακοποίησης, μέσω μνημονίων συνεργασίας για την ενίσχυση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την οριοθέτηση των διαδικασιών παραπομπής.

Επιμόρφωση σε εκπαιδευτικούς και διοικητικό προσωπικό σχολικών μονάδων

Παρέχουμε κατάρτιση και επιμόρφωση σε εκπαιδευτικούς και διοικητικό προσωπικό σχολικών μονάδων, για την άμεση αναγνώριση και την
αποτελεσματική ανταπόκριση σε περιστατικά κακοποίησης και παραμέλησης των παιδιών.

Ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης κοινής γνώμης

Υλοποιούμε ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης και συνεργαζόμαστε με οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων πρόληψης σε σχολεία, κέντρα κοινότητας, αθλητικές δομές/κέντρα, για τη δημιουργία ισχυρού και αποτελεσματικού δικτύου υποστήριξης για τα ευάλωτα παιδιά.

Νέα προγράμματα στήριξης παιδιών και άπορων οικογενειών

Δημιουργούμε νέα στοχευμένα προγράμματα στήριξης παιδιών των άπορων οικογενειών, με έμφαση στη ροή πακέτων τροφίμων, ειδική για
παιδιά ευάλωτων νοικοκυριών με «snack packs» που θα περιλαμβάνουν τρόφιμα υψηλής διατροφικής αξίας για παιδιά Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου.