Οικονομική διαχείριση

Οικονομικά

Με αίσθημα κοινωνικής ευθύνης προχωρήσαμε σε οριζόντια μείωση 5% των δημοτικών τελών. Για πρώτη φορά στην ιστορία του δήμου τετραπλασιάσαμε τις συμπληρωματικές πηγές χρηματοδότησης ξεπερνώντας τα 500 εκ. ευρώ. Εξασφαλίσαμε νέες δωρεές ύψους 12 εκ. ευρώ χάρη στο πρόγραμμα “Υιοθέτησε την πόλη σου”. Μειώνουμε εκ νέου οριζόντια κατά 5% τον συντελεστή των δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού για τους δημότες και τους επαγγελματίες της πόλης.

Τι καταφέραμε

Τολμήσαμε να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε έναν αξιόπιστο οικονομικό προγραμματισμό μακράς πνοής που χαρακτηριζόταν από φιλόδοξους αλλά ρεαλιστικούς οικονομικούς και αναπτυξιακούς στόχους. Τους πετύχαμε, γι ́αυτό κερδίσαμε την αναγνώριση και την αναβάθμιση του διεθνή οίκου αξιολόγησης Moody’s. Εξασφαλίσαμε με διαφάνεια και χρηστή διαχείριση πραγματικά ετήσια πλεονάσματα, υψηλή ρευστότητα, μείωση της επιβάρυνσης των πολιτών και των επιχειρήσεων αλλά και αύξηση των εσόδων του Δήμου από εναλλακτικές πηγές, όπως είναι οι ευρωπαϊκοί πόροι. Το πιο σημαντικό ότι ταυτόχρονα υλοποιούμε το μεγαλύτερο αναπτυξιακό επενδυτικό πρόγραμμα που έχει γίνει στην πόλη της Αθήνας και αφορά όλους τους κατοίκους, όλες τις γειτονιές της πόλης.

Διαθέσιμοι πόροι

Αυξήσαμε τους διαθέσιμους πόρους για τον Δήμο της Αθήνας, χωρίς να επιβαρύνουμε τους δημότες μας, με επιθετική πολιτική για την εξασφάλιση ευρωπαϊκών και εθνικών χρηματοδοτικών εργαλείων και πετύχαμε το 2023, για πρώτη φορά, ο συνολικός προϋπολογισμός να υπερβεί το 1 δις ευρώ, καταγράφοντας αύξηση σχεδόν 40% σε σχέση με το 2019.

Χρηματοδοτήσεις

Πετύχαμε για πρώτη φορά στην ιστορία του Δήμου Αθηναίων έγκριση χρηματοδοτήσεων ύψους 544.541.350,38 ευρώ, που εξασφαλίζουν την υλοποίηση έργων μεγάλης πνοής και βελτίωσης της καθημερινότητας των κατοίκων της Αθήνας.

Δημιουργία πλεονασμάτων

Διασφαλίσαμε σε όλη την τετραετία, μέσα στην οικονομική κρίση που προκάλεσε η πανδημία και η ενεργειακή κρίση, με δημοσιονομική πειθαρχία και εξορθολογισμό των εξόδων τα σταθερά και ασφαλή οικονομικά ετήσια πλεονάσματα και την υψηλή ρευστότητα για τον Δήμο.

Τεχνικό πρόγραμμα

Υλοποιούμε μεγάλες επενδύσεις και εμβληματικά έργα, με το Τεχνικό Πρόγραμμα να ανέρχεται το 2023 σε 105,94 εκατομμύρια ευρώ και το Επενδυτικό στα 174,93 εκατομμύρια ευρώ, η απορροφητικότητα να ξεπερνά τα 40 εκατομμύρια ευρώ, αυξάνοντας τις επενδύσεις κατά 153% για το 2023.

Μείωση δημοτικών τελών

Επιστρέψαμε στους δημότες το μέρισμα της οικονομικής επιτυχίας μειώνοντας οριζόντια κατά 5% τον συντελεστή των δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού το 2023 για όλους, οικίες και επαγγελματίες, μετά από πολλές δεκαετίες.

Στήριξη πολυτέκνων

Στηρίξαμε τις πολύτεκνες οικογένειες, τις τρίτεκνες οικογένειες, τις μονογονεϊκές οικογένειες, τις οικογένειες απόρων, τους αναπήρους που έχουν ανάγκη και χρήζουν υποστήριξης, με αποφάσεις απαλλαγής από τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού για την πρώτη κατοικία τους.

Στήριξη στην πανδημία

Στηρίξαμε την οικονομία της πόλης και τις επιχειρήσεις της Αθήνας τα χρόνια της πανδημίας, δίνοντας λύσεις μέσα από πολιτικές παγώματος είσπραξης των τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων και του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού.

Πού στοχεύουμε

Η θέση οικονομικής ισχύος του Δήμου Αθηναίων, που αποτυπώνεται από την υψηλή οικονομική διεθνή αξιολόγηση, ανοίγει μια νέα περίοδο για την πόλη. Μπορεί και θέλει να σχεδιάζει την αναπτυξιακή και επενδυτική προοπτική της, χωρίς εξαρτήσεις και δεσμεύσεις, χωρίς να επιβαρύνει τους δημότες με αυξήσεις τελών και φόρων. Δημιουργούμε με συνέπεια, μέσα από την αποτελεσματική και συνετή διαχείριση των σταθερά αυξανόμενων οικονομικών πόρων, έναν Δήμο υψηλής τεχνογνωσίας, ψηφιακά προσαρμοσμένο με χαμηλή γραφειοκρατία που σέβεται τον πολίτη. Συνεχίζουμε τον επενδυτικό προσανατολισμό με έργα βελτίωσης των αστικών υποδομών που αλλάζουν τη λειτουργία της πόλης, στηρίζουν την τοπική οικονομία και βελτιώνουν το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής.

Αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων

Κλιμακώνουμε την αξιοποίηση όλων των χρηματοδοτικών εργαλείων που προσφέρουν τα Ευρωπαϊκά Ταμεία και
οι Ευρωπαϊκοί Αναπτυξιακοί Φορείς καθώς και ο Εθνικός Προϋπολογισμός με στόχο την αύξηση των πόρων του Δήμου.

Συνέχιση έργων

Συνεχίζουμε και ολοκληρώνουμε εντός χρονοδιαγραμμάτων όλα μας τα έργα.

Νέα μείωση δημοτικών τελών

Στηρίζουμε σταθερά τους κατοίκους της πόλης, φροντίζοντας μέσω αναβαθμισμένων σύγχρονων υπηρεσιών να αυξάνουμε την επιστροφή που θα έχουν από τη βελτίωση των οικονομικών του Δήμου, μειώνοντας εκ νέου οριζόντια κατά 5% τον συντελεστή των δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού για όλους, οικίες και επαγγελματίες.

Ψηφιακές εφαρμογές

Ενισχύουμε τον Δήμο με ψηφιακές εφαρμογές και έξυπνες λύσεις για να διασφαλίσουμε τα έσοδα του, περιορίζοντας την κακόβουλη αποφυγή καταβολής τελών και υποχρεώσεων προς τον Δήμο από συστηματικούς κακοπληρωτές, ώστε να μειώνουμε τις ανισότητες και τις άδικες επιβαρύνσεις κατά των πολλών συνεπών δημοτών.

Νομικά πρόσωπα

Ισχυροποιούμε οικονομικά και λειτουργικά το σύνολο των νομικών προσώπων και οργανισμών που συνδέονται με τον Δήμο Αθηναίων.

Πιστοληπτική ικανότητα

Επιδιώκουμε, με ακριβή σχεδιασμό και συνεπή προγραμματισμό, τη διατήρηση και σταδιακή αναβάθμιση της διεθνούς πιστοληπτικής αξιολόγησης του Δήμου Αθηναίων από αξιόπιστους διεθνείς φορείς.

Κανόνες διαχείρισης

Εφαρμόζουμε με αυστηρότητα τους κανόνες χρηστής διαχείρισης και απόλυτης διαφάνειας για όλες τις συμβάσεις, από τις πιο μεγάλες μέχρι τις πιο μικρές, εξασφαλίζοντας τις εγκρίσεις από τους προβλεπόμενους ελέγχους νομιμότητας και προληπτικούς ελέγχους των αρμόδιων οργάνων και κλιμακίων του Ελεγκτικού Συνεδρίου της χώρας.