Για κάποιους η ζωή στο όριο, αποτελεί σενάριο ταινίας. Για τους κατοίκους του Αγίου Θωμά είναι η καθημερινότητά τους. Πχ. το αριστερό πεζοδρόμιο ανήκει στο Δήμο της Αθήνας και το δεξί στο Δήμο του Ζωγράφου. Κάτοικοι της ίδιας περιοχής πληρώνουν διαφορετικά Δημοτικά Τέλη γιατί αυτό προβλέπει η ελληνική γραφειοκρατία, το άλλοθι για μην κινείται τίποτε. Ο Δήμος είναι οι γειτονιές του και έχει ουσιαστική ευθύνη, όχι στα λόγια.