Κοινωνική Πρόνοια

Τι καταφέραμε

Ενίσχυση δυνατοτήτων του Κ.Υ.Α.Δ.Α.

Ενισχύσαμε και διευρύναμε τις δυνατότητες παρέμβασης του Κ.Υ.Α.Δ.Α. εντάσσοντας στο σχεδιασμό του όλα τα απαραίτητα εργαλεία, πρακτικές, τεχνογνωσίες και στελέχη για να ανταποκρίνεται άμεσα και έγκαιρα στις ανάγκες των αστέγων και των ευπαθών ομάδων.

Λειτουργία Πολυδύναμου Κέντρου Αστέγων

Λειτουργήσαμε το Πολυδύναμο Κέντρο Αστέγων, την πρώτη σύγχρονη δομή φιλοξενίας αστέγων της Αθήνας με Ξενώνα 24/7, Υπνωτήριο για τη διανυκτέρευση των αστέγων και Κέντρο Ημέρας με Καφέ, Ιματιοθήκη, Λουτρά και Πλυντήρια.

Ανακαίνιση δομής «Εστία των Αθηνών»

Ανακαινίσαμε τη δομή φιλοξενίας ηλικιωμένων αστέγων «Εστία των Αθηνών», στο πλαίσιο του προγράμματος του Δήμου Αθηναίων «Υιοθέτησε την Πόλη σου».

Νέα Κοινωνικά Καταστήματα

Ιδρύσαμε δύο νέα Κοινωνικά Καταστήματα (Κοινωνικό Κομμωτήριο, Κοινωνικό Βιβλιοχαρτοπωλείο) στον Κόμβο Αλληλοβοήθειας Πολιτών για την κάλυψη αναγκών των παιδιών ευάλωτων οικογενειών και του συνόλου των πολιτών που εξυπηρετεί το Κ.Υ.Α.Δ.Α.

Σύσταση Κοινωνικών Ιατρείων

Αναπτύξαμε επιπλέον το δίκτυο κοινωνικών δομών με τη σύσταση τριών Κοινωνικών Ιατρείων (Παθολογικό Ιατρείο, Κοινωνικό Οδοντιατρείο, Ιατρείο Ψυχικής Υγείας) για την εξυπηρέτηση αστέγων και ανασφάλιστων πολιτών μέσω της παροχής υπηρεσιών σε θέματα ψυχικής και σωματικής υγείας, υπηρεσιών ανοιχτής φροντίδας και τον έγκαιρο εντοπισμό προβλημάτων κοινωνικοοικονομικού αποκλεισμού.

Επέκταση Υποδομών Κ.Υ.Α.Δ.Α.

Επεκτείναμε τις υποδομές του Κ.Υ.Α.Δ.Α. μέσω της αποκατάστασης της λειτουργικότητας του κτιρίου επί της Σοφοκλέους 70, όπου στεγάζονται πλέον οι υπηρεσίες Street Work.

Ανακαίνιση γραφείων

Ανακαινίσαμε τα γραφεία με open spaces και πολλά τετραγωνικά μέτρα ανά εργαζόμενο στο κεντρικό κτίριο (Πειραιώς 35) και στον Κόμβο Αλληλοβοήθειας Πολιτών, επέκταση των αποθηκών, αγορά απαραίτητου εξοπλισμού, αναβάθμιση Κοινωνικών Καταστημάτων

Διπλασιασμός ομάδων Street Work

 Διπλασιάσαμε τις ομάδες Street Work, με έξι βάρδιες καθημερινά στον δρόμο, την προσθήκη νέων ειδικοτήτων, την επέκταση υπηρεσιών και την αύξηση των επιτόπιων παρεμβάσεων για την εξατομικευμένη υποστήριξη των αστέγων.

Άμεση Ανταπόκριση των ομάδων

Πετύχαμε ταχύτερη και αμεσότερη ανταπόκριση των ομάδων σε αναφορές μέσω του εκσυγχρονισμού των επικοινωνιών και της επέκτασης υπηρεσιών ηλεκτρονικής καταγραφής στο «Νοιάζομαι» με τη δημιουργία βάσης δεδομένων στην πλατφόρμα «Street Working».

Δράσεις προληπτικών ιατρικών εξετάσεων Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενων Νοσημάτων

Υλοποιήσαμε τέσσερις δράσεις προληπτικών ιατρικών εξετάσεων Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενων Νοσημάτων σε συνεργασία με τα Δημοτικά Ιατρεία, διενεργώντας τεστ ηπατίτιδας και σύφιλης σε δομές φιλοξενίας αστέγων, καθώς και στον δρόμο, με τη χρήση κινητής ιατρικής μονάδας και την καθοδήγηση των ομάδων Street Work.

Εκπαιδευτικά Σεμινάρια ΚΑΡΠΑ

Πραγματοποιήσαμε κύκλο έξι εκπαιδευτικών σεμιναρίων Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) στο σύνολο του προσωπικού του Κ.Υ.Α.Δ.Α. σε συνεργασία με τους Γιατρούς του Κόσμου.

Επέκταση Λειτουργίας του Κ.Υ.Α.Δ.Α.

Επεκτείναμε τη λειτουργία της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Κ.Υ.Α.Δ.Α., μέσω της δημιουργίας ξεχωριστής Κοινωνικής Υπηρεσίας αποκλειστικά
για την εξυπηρέτηση των αστέγων, με γνώμονα την παροχή εξειδικευμένων και ποιοτικών υπηρεσιών στη συγκεκριμένη ομάδα πληθυσμού.

Ενίσχυση του ανθρωπίνου Δυναμικού του Κ.Υ.Α.Δ.Α.

Ενισχύσαμε το ανθρώπινο δυναμικό του Κ.Υ.Α.Δ.Α. με επιπλέον γιατρούς, νοσηλευτές, ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς (89 άτομα τον Σεπτέμβριο 2019 – 203 άτομα τον Απρίλιο 2023).

Αναβάθμιση των Διοικητικών Λειτουργιών

Αναβαθμίσαμε και εκσυγχρονίσαμε διοικητικές λειτουργίες και υποστηρικτικές υπηρεσίες, με στόχο την άμεση προσαρμοστικότητα του φορέα
στις συνεχείς προκλήσεις, καθώς επίσης και την εκπλήρωση των παρόντων και μελλοντικών στόχων του οργανισμού.

Γραφείο Χορηγιών

Λειτουργήσαμε Γραφείο Χορηγιών για τη διεύρυνση σχέσεων με φορείς, εταιρείες, βιομηχανίες, συλλόγους και οργανώσεις και τη δημιουργία νέω προγραμμάτων στήριξης ευάλωτων οικογενειών

Προμήθεια αναγκαίων ειδών

200 οικογένειες κατά μέσο όρο προμηθεύονται κάθε μήνα αναγκαία είδη από το κατάστημα της Αθηναϊκής Αγοράς.

Διανομή παιχνιδιών

5.025 παιχνίδια διανεμήθηκαν σε μικρά παιδιά από το Κοινωνικό Βιβλιοχαρτοπωλείο – Κατάστημα Παιχνιδιών.

Παιδιά ωφελούμενοι του Κ.Υ.Α.Δ.Α.

2.450 παιδιά βρίσκονται ανάμεσα στους ωφελούμενους του Κ.Υ.Α.Δ.Α..

Υπηρεσίες οδοντιατρικής φροντίδας

412 πολίτες έλαβαν υπηρεσίες οδοντιατρικής φροντίδας από το Κοινωνικό Οδοντιατρείο.

Ξενώνας του Πολυδύναμου Κέντρου Αστέγων και Κέντρο Ημέρας

362 άτομα φιλοξενήθηκαν στο Ξενώνα του Πολυδύναμου Κέντρου Αστέγων, 477 άτομα στο Υπνωτήριο και 640 άτομα έκαναν χρήση του Κέντρου Ημέρας.

Κόμβος Αλληλοβοήθειας Πολιτών

175.155 πακέτα τροφίμων και αγαθά πρώτης ανάγκης έχουν μοιραστεί μέσω του Κόμβου Αλληλοβοήθειας Πολιτών σε οικογένειες που ζουν
κάτω από τα όρια φτώχειας, με πάνω από 4.000 μοναδικούς παραλήπτες.

Πού στοχεύουμε

Δουλεύοντας με συνέπεια και συνέχεια, δημιουργήσαμε ένα προωθημένο πλαίσιο υποδοχής και υποστήριξης για τους άστεγους
και τα νοικοκυριά που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας.

Επέκταση του δικτύου δομών

Με τολμηρές πρωτοβουλίες και αποφασιστικότητα αναβαθμίζουμε τις παρεχόμενες υπηρεσίες και επεκτείνεται το δίκτυο δομών που διαθέτουμε για στέγαση και φροντίδα.

Επανασχεδίαση πολιτικών

Επανασχεδιάζουμε τις παρεχόμενες πολιτικές μας, ώστε να είναι πιο στοχευμένες και πιο αποτελεσματικές, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία που δημιουργείται από το πρόγραμμα Street Work και τη βάση δεδομένων που διαμορφώνεται, αντλώντας πολύτιμα ποιοτικά στοιχεία για την αστεγία (δημογραφικά, επαγγελματική εμπειρία, μορφωτικό επίπεδο, υγεία κλπ).

Διαμερίσματα φιλικά για τα ζώα συντροφιάς των αστέγων

Λειτουργούμε στο Πολυδύναμο ξεχωριστά διαμερίσματα φιλικά για τα ζώα συντροφιάς των αστέγων, προκειμένου κανένας άστεγος να μην έρχεται αντιμέτωπος με το δίλημμα στέγαση ή παραμονή στον δρόμο με το ζώο του.

Γρήγορη Πρόσβαση των αστέγων σε στέγη

Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε άμεση και γρήγορη πρόσβαση αστέγων σε στέγη (Social Housing, Housing First) με βάση τις υπάρχουσες ανάγκες των αστέγων, όπως έχουν καταγραφεί από τις Κοινωνικές Υπηρεσίες, και σε συνεργασία με αρμόδιους φορείς, την άμεση εξυπηρέτηση όσων διαμένουν σε δομές φιλοξενίας για την εύρεση κατάλληλης στέγης.

Παρατηρητήριο Στέγασης/Κατοικιών της πόλης

Ιδρύουμε ειδικό Παρατηρητήριο Στέγασης / Κατοικιών της πόλης, που θα αναλύει τη δομή και τη συγκέντρωση της ιδιοκτησίας κατοικιών, τις «ευπαθείς γειτονιές» και τον σχεδιασμό των πολιτικών που αφορούν το κτιριακό απόθεμα, το ύψος των ενοικίων (προληπτική πολιτική αστεγίας), την ιδιοκτησία και κατ’επέκταση τη διαχείριση ενός ικανού αριθμού διαμερισμάτων στο πλαίσιο ειδικού προγράμματος προσφοράς στέγης σε αστέγους.

Δομές φιλοξενίας / Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης για ψυχικά πάσχοντες

Δημιουργούμε δομές φιλοξενίας / Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) για ψυχικά πάσχοντες, αναβαθμίζοντας την παροχή υπαρχουσών υπηρεσιών μέσω της βελτίωσης της συνεργασίας μεταξύ υπηρεσιών ψυχικής υγείας και αστέγων.

Job Center

Λειτουργούμε Job Center με τη συνεργασία επιμελητηρίων, εργοδοτικών οργανώσεων, φορέων επανακατάρτισης, πανεπιστημίων και άλλων οργανισμών για υλοποίηση δράσεων κατάρτισης και επανένταξης στην αγορά εργασίας ανέργων (αστέγων, απόρων, προσφύγων, μεταναστών, γυναικών).

Επανένταξη Ψυχικά Ασθενών στην απασχόληση

Επανεντάσσουμε ψυχικά ασθενείς στην απασχόληση με προώθηση τους σε επιχειρήσεις, στελέχη των οποίων θα ενταχθούν σε δράσεις εκπαίδευσης και αξιοποίησης «Μεντόρων» (στελέχη των επιχειρήσεων), οι οποίοι θα εκπαιδευτούν και στη συνέχεια θα υποστηρίξουν τις επαγγελματικές τοποθετήσεις των ωφελουμένων ψυχικά ασθενών.

Συντονισμός δράσεων streetwork - outreach work

Ψηφιοποιούμε και εκσυγχρονίζουμε τον Κόμβο Αλληλοβοήθειας Πολιτών μέσα από εξελιγμένο σύστημα logistics και αποθηκών, με τη χρήση ειδικού λογισμικού και αυτοματισμών για την καλύτερη λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας και του ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου των αποθηκευμένων προϊόντων, τα οποία προορίζονται για την κάλυψη αναγκών δικαιούχων των προγραμμάτων στήριξης.

Παρεμβάσεις στα Προ-Αναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών

Παρεμβάσεις στα Προ-Αναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών (ΠΡΟΚΕΚΑ) και το κέντρο της Αθήνας μέσω κινητών μονάδων.

Εξειδικευμένες Παρεμβάσεις

Εξειδικευμένες παρεμβάσεις και υπηρεσίες για άτομα με συννοσηρότητες (εξαρτημένοι-ψυχικώς πάσχοντες).