Συζήτηση με τους εργαζόμενους στη Διεύθυνση Ηλεκτρολογικού του Δήμου για το τεράστιο πρόβλημα του φωτισμού της πόλης αλλά και τις λύσεις που προτείνουμε. Τον σχεδιασμό ενός σύγχρονου δικτύου φωτισμού που θα υιοθετεί νέες τεχνολογίες, με στόχο την υψηλότερη απόδοση φωτισμού, τη χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας και τη πιο αξιόπιστη λειτουργία. Να γίνει ο φωτισμός μέσο πρόληψης για μεγαλύτερη ασφάλεια στις γειτονιές αλλά και εργαλείο για μία Αθήνα φωτεινή, όπως της πρέπει.