Εθελοντισμός – Κοινωνία των Πολιτών

Τι καταφέραμε

Σχεδιάζουμε καινοτόμες πρωτοβουλίες για την αφύπνιση της εθελοντικής συνείδησης στην καταγραφή του υπάρχοντος ανθρώπινου δυναμικού, αλλά και στην κατάρτιση και εκπαίδευση μιας νέας γενιάς εθελοντών με τη συνεργασία των φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών.

Πρόγραμμα Εθελοντισμού «Συμμετέχουμε»

Ενεργοποιήθηκε το πρόγραμμα Εθελοντισμού «Συμμετέχουμε» για την οργάνωση, τον συντονισμό και την ενίσχυση του εθελοντισμού στην Αθήνα.

Προώθηση προγράμματος Εθελοντισμού

Προωθείται το πρόγραμμα Εθελοντισμού με πρωτοβουλίες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης από τους λογαριασμούς του Δήμου στα Social Media.

Πού στοχεύουμε

Χτίζουμε συμμαχίες με την Κοινωνία των Πολιτών και στηριζόμαστε στο «Συν» και το «Μαζί», ενεργοποιώντας τους ανθρώπους που νιώθουν, αγαπούν, νοιάζονται και θέλουν να βοηθήσουν την πόλη που ζουν και δημιουργούν, ενισχύοντας ένα νέο κίνημα εθελοντισμού και αφύπνισης.

«ATHENS CIVIL SOCIETY FESTIVAL»

Δημιουργούμε το «ATHENS CIVIL SOCIETY FESTIVAL», ένα φεστιβάλ της Κοινωνίας των Πολιτών που θα γίνει θεσμός της πόλης με στόχο τη συνεργασία, τη δικτύωση, την ενδυνάμωση όλων των οργανώσεων, φορέων και ομάδων της Κοινωνίας των Πολιτών.

Νέες κτιριακές εγκαταστάσεις

Δημιουργούμε νέες κτιριακές εγκαταστάσεις για τη δημιουργία hub κοινής δράσης για οργανώσεις και φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών.

ΣυναθήναNext

Αναβαθμίζουμε και επεκτείνουμε το ΣυνΑθηνά, δημιουργώντας το ΣυναθηνάNext.

Εκσυγχρονισμός εργαλείων και ψηφιακών λογαριασμών

Εκσυγχρονίζουμε τα εργαλεία δουλειάς και παρέμβασης του ΣυνΑθηνά με ανανέωση της ιστοσελίδας της, των λογαριασμών της στα social media και τη λειτουργία της πλατφόρμας της.

Νέα εφαρμογή του ΣυνΑθήνα

Δημιουργούμε ένα application, μια μικρογραφία του ιστότοπου του ΣυνΑθηνά, το οποίο θα τροφοδοτείται με όλες τις πληροφορίες, τις δράσεις, τα νέα των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών και θα λειτουργεί ως πηγή ενημέρωσης των Αθηναίων για τα νέα της Κοινωνίας των Πολιτών στην πόλη.