Ένταξη Μεταναστών και Προσφύγων

Τι καταφέραμε

Πετύχαμε οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων για τους μετανάστες και τους πρόσφυγες να αναπτύξουν συνέργειες και κοινές δράσεις µε
πολλούς, διαφορετικούς φορείς, ανταλλάσσοντας πληροφορίες, εμπειρία και καλές πρακτικές, τις οποίες μετασχημάτισαν σε παραγωγικές συνεργασίες µε τελικό αποδέκτη την πόλη και τους ανθρώπους της.

Κέντρο Συντονισμού για θέματα Μεταναστών και Προσφύγων

Λειτουργούμε Κέντρο Συντονισμού του Δήμου Αθηναίων για θέματα Μεταναστών και Προσφύγων, με την υποστήριξη του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης και της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στη βάση τριμερούς συνεργασίας με τον Δήμο Αθηναίων

Κέντρο Ένταξης Μεταναστών

Λειτουργούμε Κέντρο Ένταξης Μεταναστών στελεχωμένο από κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγο, νομικό σύμβουλο και διερμηνείς. Το
ενταξιακό σκέλος στελεχώνεται από κοινωνιολόγους, φιλολόγους για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας, ενώ, στο πλαίσιο της ενίσχυσης των δεξιοτήτων για τη βελτίωση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας, στελεχώνεται επίσης με καθηγητές αγγλικών και πληροφορικής, καθώς και επαγγελματικούς συμβούλους

Διδασκαλίες Ελληνικών

Υλοποιήσαμε 4.250 ώρες διδασκαλίες ελληνικών και 2.975 ώρες διδασκαλίας αγγλικών. Περισσότερα από 160 άτομα παρακολούθησαν κύκλους σεμιναρίων 40 ωρών για τις εξετάσεις απόκτησης του πιστοποιητικού πολιτογράφησης με την καθοδήγηση εθελοντών.

Υποστήριξη στην Εύρεση Εργασίας

Υποστηρίξαμε περισσότερα από 1.500 άτομα στην εύρεση εργασίας.

Ανταπόκριση στην Έλευση Ουκρανών Πολιτών

Ανταποκριθήκαμε στην έλευση εκτοπισμένων Ουκρανών πολιτών, συλλέγοντας είδη πρώτης ανάγκης, διαθέτοντας σχολικές αίθουσες κατά τις απογευματινές ώρες για τη συνέχιση του προγράμματος σπουδών των Ουκρανών μαθητών

Δομή του Ελαιώνα

Ολοκληρώσαμε το έργο της υποδοχής στη δομή του Ελαιώνα μετά από 7 συναπτά έτη λειτουργίας, στη διάρκεια των οποίων φιλοξένησε περισσότερους από 4.000 αιτούντες άσυλο. Με την ολοκλήρωση της λειτουργίας 10 στρέμματα που ανήκαν στον Δήμο Αθηναίων, αποδόθηκαν από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου πίσω στον Δήμο, ώστε να αναπλαστούν προς όφελος των κατοίκων της πόλης. Οι εναπομένοντες πρόσφυγες μεταφέρθηκαν σε πιο νέες, σύγχρονες και αξιοπρεπείς δομές φιλοξενίας.

Πού στοχεύουμε

Δουλεύουμε με σχέδιο για να ανταποκριθούμε σε μια μεγάλη ανθρώπινη πρόκληση, όπως είναι η υποδοχή́ και ένταξη των προσφύγων και μεταναστών, δίνοντας λύσεις με γνώμονα την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να είναι η Αθήνα μια πόλη ανοικτή και βιώσιμη για όλους τους κατοίκους της.

Αναβάθμιση του Κέντρου Ένταξης Μεταναστών

Αναβαθμίζουμε τη λειτουργία του Κέντρου Ένταξης Μεταναστών του Δήμου Αθηναίων, με ενεργό διασύνδεση με το Job Center του Δήμου Αθηναίων.

Δίκτυο εθελοντών και Εκπαίδευσης Μεταναστών

Δημιουργούμε δίκτυο εθελοντών και εκπαίδευσης των μεταναστών για την παροχή σεμιναρίων σχετικά με την απόκτηση Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση.

Δωρεάν Περιηγήσεις σε Αρχαιολογικούς και Πολιτιστικούς ΄χώρους

Διοργανώνουμε δωρεάν περιηγήσεις σε αρχαιολογικούς χώρους και χώρους τέχνης της πόλης για όλους (πολίτες, σχολεία, επισκέπτες) από εκπαιδευμένους διαπολιτισμικούς περιηγητές πρόσφυγες και μετανάστες.

Ανάδειξη ευκαιριών απασχόλησης

Αναδεικνύουμε ευκαιρίες απασχόλησης, σε συνεργασία με δήμους της περιφέρειας, με σκοπό την ενίσχυση της κινητικότητας μεταναστών από το κέντρο στην περιφέρεια

Υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων

Υλοποιούμε εκπαιδευτικά προγράμματα και συνέργειες με παραγωγικούς φορείς για ασυνόδευτα παιδιά που ενηλικιώνονται και γυναίκες πολίτες τρίτων χωρών, με έμφαση στην ανάπτυξη τεχνικών δεξιοτήτων και την ενίσχυση της πρόσβασης τους στην επιχειρηματικότητα, ιδιαίτερα στον κλάδο της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας.

Συγκρότηση Συμβουλίου Νεότητας

Συγκροτούμε Συμβούλιο Νεότητας με τη συμμετοχή νέων από όλες τις κοινότητες της πόλης (μαθητές, σπουδαστές, εργαζόμενοι, νέοι από μεταναστευτικές κοινότητες δεύτερης γενιάς)

Διοργάνωση Γιορτών Γειτονιάς

Διοργανώνουμε Γιορτές γειτονιάς, στις 7 κοινότητες, για να γνωρίζονται οι κάτοικοι μεταξύ τους με τη συμμετοχή της Κοινωνίας των Πολιτών και των μεταναστευτικών κοινοτήτων.

Προώθηση συμμετοχής ΣΕΜΠ

Προωθούμε τη συμμετοχή ΣΕΜΠ σε ειδικές συνεδριάσεις στα Κοινοτικά Συμβούλια