Έξυπνη Πόλη

Έξυπνη Πόλη

Χάρη στην ψηφιοποίηση του 100% των υπηρεσιών του Δήμου, προχώρησαν 330.000 αιτήσεις σε μια τριετία. Παράλληλα, 90% των κλήσεων στο 1595 εξυπηρετήθηκε σε 30″. Το εύρος των ψηφιακών υπηρεσιών επεκτείνεται. Διασφαλίσαμε 21,6 εκατομμύρια ευρώ για τον ψηφιακό και πράσινο μετασχηματισμό της Αθήνας. Υλοποιούμε την αναβάθμιση της Πολεοδομίας με ψηφιοποίηση του συνόλου των 400.000 οικοδομικών αδειών. Στόχος, κάθε συναλλαγή να υλοποιείται εύκολα και γρήγορα ηλεκτρονικά, για όλες και όλους.

Τι καταφέραμε

Βελτιώνουμε και εμπλουτίζουμε την εξυπηρέτηση των δημοτών και των επιχειρήσεων από τις υπηρεσίες, μειώνουμε το χρόνο αναμονής και τις ουρές, αξιοποιώντας κάθε καλή πρακτική που υπάρχει.

Ψηφοποίηση όλων των υπηρεσιών του Δήμου

Ψηφιοποιήσαμε το 100% των υπηρεσιών του Δήμου και διαθέτουμε 209 διαδικασίες διαθέσιμες στους πολίτες εξυπηρετώντας ηλεκτρονικά εύκολα και άμεσα 330.000 αιτήσεις πολιτών σε 3 χρόνια.

Ηλεκτρονικά ραντεβού για όλες τις υπηρεσίες

 Εφαρμόζουμε ηλεκτρονικά ραντεβού για όλες τις υπηρεσίες του Δήμου και τα 4 δημοτικά κολυμβητήρια. Εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή και ουρές σε προκαθορισμένη ημέρα και ώρα. Περισσότερα από 730.000 ραντεβού έχουν προγραμματιστεί μέσα σε 3 χρόνια
.

Αναβάθμιση της γραμμής επικοινωνίας πολιτών 1595

Αναβαθμίσαμε τη γραμμή επικοινωνίας πολιτών 1595 σε ένα σύγχρονο τηλεφωνικό κέντρο με περισσότερο από το 90% των κλήσεων να εξυπηρετούνται εντός των 30 πρώτων δευτερολέπτων.

Σύγχρονη πλατφόρμα διαχείρισης

Αναπτύξαμε μία σύγχρονη πλατφόρμα διαχείρισης (dashboard) μέσω της οποίας παρακολουθούμε καθημερινά με στατιστικά τη λειτουργία της πόλης, αναλύοντας τα δεδομένα, ώστε η λήψη των αποφάσεων να βασίζεται σε πραγματικά στοιχεία.

Αναβάθμιση εξοπλισμού και πληροφοριακών συστημάτων

Αναβαθμίσαμε τον τεχνολογικό εξοπλισμό, τα πληροφοριακά συστήματα και τις εφαρμογές των υπηρεσιών με στόχο την αποδοτικότερη λειτουργία και την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση του πολίτη

Αναβάθμιση δικτυακών και τηλεπικοινωνιακών υποδομών

Αναβαθμίσαμε τις δικτυακές και τηλεπικοινωνιακές υποδομές με σύγχρονα συστήματα σε όλα τα κτίρια του Δήμου.

Εφαρμογή προγράμματος Έξυπνης Αποτρεπτικής Στάθμευσης

Εφαρμόζουμε το μεγαλύτερο πρόγραμμα έξυπνης αποτρεπτικής στάθμευσης στην Ελλάδα, με την εγκατάσταση και λειτουργία «έξυπνων» ασύρματων αισθητήρων σε 831 διαβάσεις και ράμπες ΑμεΑ
.

Πού στοχεύουμε

Κάνουμε άλμα για τον πλήρη ψηφιακό μετασχηματισμό στην Αθήνα, για να δημιουργήσουμε την έξυπνη πόλη αντάξια του ονόματος, της ιστορίας και του πολιτισμού της.

Υλοποίηση έργων έξυπνων πόλεων

 Εξασφαλίσαμε τη χρηματοδότηση 21,6 εκατ. από το Ταμείο Ανάκαμψης και ΕΣΠΑ για υλοποίηση έργων έξυπνων πόλεων, με στόχο τον ψηφιακό και πράσινο μετασχηματισμό της Αθήνας, σύμφωνα με τη Ψηφιακή μας Στρατηγική για το 2030. Συγκεκριμένα τα έργα αφορούν στη δημιουργία Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Παρακολούθησης Υποδομών Καθαριότητας του Δήμου Αθηναίων, τη δημιουργία Ψηφιακού Εποπτικού Κέντρου Επιχειρήσεων, τη δημιουργία Ψηφιακών Υπηρεσιών Έξυπνης Γειτονιάς, τη δημιουργία Ολοκληρωμένου Σύστηματος Διαχείρισης Μικροκινητικότητας και Σταθμών Φόρτισης, τη δημιουργία προσωποποιημένου Πολιτικό-κεντρικού Πανόπτη Πόλης,
την Αναβάθμιση Δικτυακών Υποδομών Υπερυψηλών Ταχυτήτων και Υποδομών Disaster Recovery, τη λειτουργία ολοκληρωμένου Συστήματος Εξοικονόμησης Πόρων Σχολικών Κτιρίων και Υποδομών, τη λειτουργία ολοκληρωμένου Συστήματος Ελέγχου Πρόσβασης Οχημάτων και Αστυνόμευσης στο Εμπορικό Τρίγωνο και σε πεζοδρόμους της Αθήνας

Ακόμη μεγαλύτερη εστίαση στον εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση των υποδομών

Εστιάζουμε ακόμα περισσότερο στον εκσυγχρονισμό και στην αναβάθμιση των υποδομών του Δήμου Αθηναίων, ενισχύοντας παράλληλα την ασφάλεια των συστημάτων και θωρακίζοντας επιπλέον την πόλη με βάση τις προκλήσεις του σύγχρονου ψηφιακού κόσμου.

Προγραμματισμός επέκτασης των ψηφιακών υπηρεσιών

Προγραμματίζουμε την επέκταση των ψηφιακών υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, έτσι ώστε οποιαδήποτε συναλλαγή με τον Δήμο και τα Νομικά Πρόσωπα αυτού να πραγματοποιείται και να ολοκληρώνεται ηλεκτρονικά. Γρήγορα, εύκολα, για όλους

Εγκατάσταση υπερσύγχρονου ERP συστήματος

Ολοκληρώνουμε την εγκατάσταση ενός υπερσύγχρονου ERP συστήματος. Ο Δήμος Αθηναίων θα είναι ο πρώτος δήμος της χώρας που
εγκαθιστά SAP-ERP με στόχο την ουσιαστική βελτίωση της λειτουργίας του και της παραγωγικότητάς του.

Προώθηση εγκατάστασης ελεύθερων δικτύων Internet

 Προωθούμε την εγκατάσταση ελεύθερων δικτύων internet στους κοινόχρηστους χώρους της Αθήνας.

Υλοποίηση της αναβάθμισης της Πολεοδομίας

Υλοποιούμε την αναβάθμιση της Πολεοδομίας με ψηφιοποίηση του συνόλου των 400.000 οικοδομικών αδειών.