Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών

Τι καταφέραμε

Αναβαθμίσαμε το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών καθιστώντας το ένα πολυλειτουργικό, κοινωνικό οργανισμό που παρέχει ολιστικές υπηρεσίες υψηλής αξιοπιστίας στην οικογένεια και στα παιδιά.

Λειτουργία βρεφονηπιακών παιδικών σταθμών

Λειτουργήσαμε 68 βρεφονηπιακούς παιδικούς σταθμούς με 4.491 θέσεις, από τους οποίους οι 27 διαθέτουν πιστοποιημένες παιδικές χαρές.

Πρόσωπο Παιδικής Προστασίας

Σε κάθε παιδικό σταθμό υπάρχει ένα Πρόσωπο Παιδικής Προστασίας.

Ψυχολογική και συμβουλευτική υποστήριξη γονιών και παιδιών

Παρείχαμε ψυχολογική και συμβουλευτική υποστήριξη σε 1.000 γονείς και 700 παιδιά.

Επισκέψεις από Ψυχολόγο-Πρόσωπο Αναφοράς στους παιδικούς σταθμούς

Συνολικά έγιναν 800 επισκέψεις από Ψυχολόγο-Πρόσωπο Αναφοράς στους παιδικούς μας σταθμούς για την παρατήρηση πάνω στη λειτουργία της κάθε ομάδας παιδιών, την παρατήρηση των ίδιων των παιδιών, καθώς και για την υποστήριξη των εργαζομένων.

Σχολές Γονέων

 Λειτουργήσαμε Σχολές Γονέων με την ανάπτυξη διαφόρων θεματικών σε κύκλους, με τη συμμετοχή 250 ατόμων

Μερίδες σίτισης

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών παρείχε καθημερινά 1.100 μερίδες σίτισης για τους φιλοξενούμενους του Γηροκομείου Αθηνών, για ορφανά παιδιά από το Ίδρυμα Χατζηκώνστα, για κακοποιημένες γυναίκες με τα παιδιά τους που φιλοξενούνται σε δομές του Δήμου και άλλων κοινωνικών φορέων.

Αντιμετώπιση περιστατικών πιθανών κακοποιήσεων ή παραμελήσεων

Αντιμετωπίσαμε περίπου 15 περιστατικά πιθανής κακοποίησης ή παραμέλησης παιδιών κάθε χρόνο.

Συνεργασίες για την ποιοτική αναβάθμιση των παροχών

Προωθήσαμε Συνεργασίες με Φορείς για την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας. Υπογράψαμε Μνημόνιο Συνεργασίας με το Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Προγράμματα Επιμόρφωσης των εργαζομένων

Πραγματοποιήσαμε 25 συνολικά προγράμματα επιμόρφωσης για τους εργαζομένους μας.

Άσκηση ΓΛΑΥΚΑ

Συμμετείχαμε στην άσκηση ΓΛΑΥΚΑ με τον ΟΑΣΠ για την αντισεισμική προστασία των παιδικών σταθμών.

Προώθηση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης

Προωθήσαμε την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των παιδιών και οικογενειών. Σε 28 Παιδικούς Σταθμούς δημιουργήθηκαν θερμοκήπια με σπορά λαχανικών 2 φορές τον χρόνο, όπου τα μικρά παιδιά γνωρίζουν ένα τρόπο αστικής καλλιέργειας. Εντάξαμε 14 Παιδικούς Σταθμούς στην βιοανακύκλωση των υπολειμμάτων των τροφίμων και των γευμάτων με ανταπόδοση λιπάσματος για τις καλλιέργειες των παιδικών σταθμών.

Ψηφιοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών

Ψηφιοποιήσαμε με 25 παρεμβάσεις τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας.

Αναβάθμιση εξοπλισμού πληροφορικής και ηλεκτρονικών υπηρεσιών

Στο πλαίσιο της αναβάθμισης εξοπλισμού πληροφορικής και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, υποστηρίχθηκαν οι υπηρεσίες με νέας τεχνολογίας υπολογιστές και λοιπό εξοπλισμό καθώς και με νέο λογισμικό με αποκορύφωμα την Βραβευμένη πλατφόρμα παρακολούθησης και υποστήριξης της λειτουργίας των Βρεφονηπιακών Σταθμών.

Πού στοχεύουμε

Μέσα από το πολύπλευρο κοινωνικό έργο του ιστορικού ιδρύματος του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών υλοποιείται ένα νέο μοντέλο υπηρεσιών προσχολικής αγωγής που στοχεύει στη στήριξη της οικογένειας και την ανάπτυξη γνωστικών, κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων των μικρών παιδιών.

Ανέγερση νέων βρεφονηπιακών σταθμών

Ξεκινάμε την ανέγερση 4 νέων βρεφονηπιακών σταθμών στις Δημοτικές Κοινότητες 3η και 4η και 2 στην 5η

Ένταξη κτιρίων παιδικών σταθμών σε πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης

Προωθείται η ένταξη 13 κτιρίων παιδικών σταθμών στο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων «ΉΛΕΚΤΡΑ» με θετικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και την ενεργειακή εξοικονόμηση.

Αναβάθμιση των υποδομών των κεντρικών μαγειρείων

Αναβαθμίζουμε την υλικοτεχνική υποδομή των κεντρικών μαγειρείων για να υποστηριχθεί η σημαντική κοινωνική προσφορά του Βρεφοκομείου στη διανομή δωρεάν χιλιάδων μερίδων κάθε μέρα, σε φορείς και οικογένειες που χρειάζονται υποστήριξη.

Νέο πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών

 Υλοποιούμε νέο πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών 4-5 ετών (junior camps) κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών των νηπιαγωγείων

Εμπειρική εκπαίδευση

Ενισχύουμε την εμπειρική εκπαίδευση

Νέο πρόγραμμα «Σχολών Γονέων»

Υλοποιούμε νέο πρόγραμμα «Σχολών Γονέων» για υποστήριξη και ενημέρωση των γονέων της πρώιμης παιδικής ηλικίας σε 5 κύκλους
παρακολούθησης για θέματα που αφορούν στην ψυχολογία, διατροφή, υγεία, ανάπτυξη των παιδιών αλλά και τη στήριξη της οικογένειας σε θέματα που την αφορούν.

Junior αθλητικό υπαίθριο πάρκο

Δημιουργούμε το πρώτο junior αθλητικό υπαίθριο πάρκο για παιδιά μέχρι 4 ετών για ανάπτυξη των σωματικών δεξιοτήτων τους