Αντιμετώπιση Ναρκωτικών

Τι καταφέραμε

Υλοποιούμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για τη βελτίωση των συνθηκών αστυνόμευσης στην Αθήνα. Αξιοποιήσαμε τον λεπτομερή σχεδιασμό, τη συνεργασία με τους κατοίκους, το συντονισμό και τη συμπληρωματική δράση με συναρμόδιους φορείς και αναπτύξαμε δυναμικούς και αλληλεπιδραστικούς μηχανισμούς, με αποτέλεσμα τη σταθερή και συνολική ενίσχυση της ασφάλειας στην καθημερινότητα των Αθηναίων.

Μελέτη των Χαρακτηριστικών της Παραβατικότητας

Μελετήσαμε και χαρτογραφήσαμε με ποσοτική και ποιοτική ακρίβεια και λεπτομέρεια τα χαρακτηριστικά και τις συνθήκες της παραβατικότητας, της διακίνησης ναρκωτικών και των οχλήσεων της καθημερινότητας για τον Δήμο Αθήνας.

Αλλαγή μοντέλου διαχείρισης του θέματος των Ναρκωτικών

Αλλάξαμε την αντίληψη και το μοντέλο διαχείρισης του θέματος των ναρκωτικών στην πόλη, αναπτύσσοντας πρωτοβουλίες και συντονισμένες ενέργειες που παρεμβαίνουν ουσιαστικά δίνοντας λύσεις στο διαχρονικό πρόβλημα της πόλης.

Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων

Στον Τομέα της Πρόληψης, το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας “Αθηνά-Υγεία”, παρά τους περιορισμούς που επέβαλε η πανδημία, συνέχισε να παρέχει τις υπηρεσίες του σε μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς αλλά και στην Κοινότητα, υλοποιώντας δράσεις και προγράμματα πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας, σεμιναρίων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης για γονείς, παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε άτομα και οικογένειες, υλοποίηση παρεμβάσεων στο δρόμο (street work) σε ομάδες γενικού πληθυσμού, εκπαίδευση κοινωνικών επιστημόνων και επαγγελματιών υγείας σε θέματα πρόληψης των εξαρτήσεων, καθώς και δράσεις ευαισθητοποίησης – ενημέρωσης κοινωνικών φορέων, οργανώσεων και υπηρεσιών σε θέματα πρόληψης των εξαρτήσεων. Συγκεκριμένα, από το 2019 έως τον Μάρτιο του 2023, από τις δράσεις που υλοποίησε το Κέντρο Πρόληψης “Αθηνά Υγεία” ωφελήθηκαν: 11.899 μαθητές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, 18.577 μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 1.764 Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, 1.116 Εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και 2.842 γονείς μαθητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και 1.372 γονείς μαθητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Λειτουργία Ξενώνα Μεταβατικής Φιλοξενίας

Ξεκινήσαμε, τον Απρίλιο 2020, τη λειτουργία του Ξενώνα Μεταβατικής Φιλοξενίας για άστεγους χρήστες ψυχοδραστικών ουσιών, σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ και το ΚΕΘΕΑ.

Δράσεις υποστήριξης που προέκυψαν από τον Ξενώνα

Προέκυψαν από τον Ξενώνα σημαντικές δράσεις υποστήριξης για ανθρώπους που χρειάζονται βοήθεια όπως ότι :
Φιλοξενήθηκαν 294 άτομα που έχρηζαν βοήθειας.
Πραγματοποιήθηκαν 3.000 παραπομπές σε δομές Υγείας του ΕΣΥ.
Πλέον του 90% των ωφελούμενων παραπέμφθηκαν και συνδέθηκαν με θεραπευτικά προγράμματα κυρίως του ΟΚΑΝΑ.
69 ωφελούμενοι αποχώρησαν οικειοθελώς, λόγω εύρεσης στέγης, επανασύνδεσης με την οικογένεια τους ή συμμετοχής τους σε κλειστό θεραπευτικό πρόγραμμα απεξάρτησης.
Παρείχε τακτικά διαγνωστικά τεστ για HIV και ηπατίτιδα, παραπέμποντας τους ωφελούμενους σε μονάδες ειδικών λοιμώξεων για περαιτέρω εξετάσεις και λήψη θεραπείας.

Εποπτευόμενη Χρήση Ναρκωτικών “STEKI 46”

Υποστηρίξαμε τον ΟΚΑΝΑ στη λειτουργία του πρώτου πανελλαδικά χώρου Εποπτευόμενης Χρήσης Ναρκωτικών “STEKI 46”, υιοθετώντας μια πετυχημένη διεθνή πρακτική που αποτρέπει τη χρήση ουσιών σε δημόσιους χώρους και βοηθά στη μείωση των επιβλαβών συνεπειών της χρήσης και στη διασύνδεση των χρηστών με θεραπευτικά προγράμματα και Υπηρεσίες.

Συνεργασία με ΟΚΑΝΑ

Υπογράψαμε μνημόνιο συνεργασίας με τον ΟΚΑΝΑ για λειτουργία 5 κινητών μονάδων ως χώρων επιτηρούμενης χρήσης.

Λειτουργία Υπνωτηρίου Αστέγων Χρηστών και του Ανοικτού Κέντρου Ημέρας Αστέγων Χρηστών

Εξασφαλίστηκε χρηματοδότηση ΕΣΠΑ, μέσω σύμπραξης με τον ΟΚΑΝΑ, για τη λειτουργία του Υπνωτηρίου Αστέγων Χρηστών και του Ανοικτού Κέντρου Ημέρας Αστέγων Χρηστών.

Δράσεις street-work

Ενισχύσαμε και συντονίσαμε τις δράσεις street-work του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων» (ΚΥΑΔΑ) από τις διεπιστημονικές ομάδες που προσεγγίζουν τους άστεγους στο δρόμο, καταγράφουν τις ανάγκες τους σε εξατομικευμένη βάση και τους ενημερώνουν για τις δομές φιλοξενίας και τα διαθέσιμα προγράμματα, χτίζοντας σχέσεις εμπιστοσύνης μαζί τους.

Πρόγραμμα πρόληψης της υπερδοσολογίας

Mε την οικονομική συνδρομή του ιδρύματος Bloomberg Philanthropies και Vital Strategies, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Ασθενών Ήπατος Ελλάδος, Προμηθέας, και της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Έρευνας Μελέτης Aids, σεξουαλικώς μεταδιδόμενων και αναδυόμενων νοσημάτων, υλοποιήθηκε πρόγραμμα για την πρόληψη της υπερδοσολογίας από χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα συνέβαλε σημαντικά, ώστε να υπάρξει αλλαγή στη νομοθεσία και να δοθεί η δυνατότητα άμεσης πρόσβασης στη ναλοξόνη (αντίδοτο για την υπερδοσολογία) σε όσους τυχόν το χρειάζονται. Για το πρόγραμμα αυτό ο Δήμος Αθηναίων βραβεύτηκε από το Bloomberg Philanthropies.

Πού στοχεύουμε

ΝΕΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ, ΝΕΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
Πρόκειται για μια στρατηγική που δεν στρουθοκαμηλίζει ούτε κλείνει τα μάτια στο πρόβλημα αλλά αντιθέτως μεριμνά για την προώθηση και υλοποίηση των θεσμικών μεταρρυθμίσεων, όπου αυτές απαιτούνται, βγαίνει δυναμικά μπροστά, διεκδικώντας αρμοδιότητες, προκειμένου να δώσει λύσεις, δίνοντας έμφαση στη μείωση βλάβης, σχεδιάζοντας παράλληλα δράσεις και για τους τομείς Πρόληψης και Ένταξης Επανένταξης.
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΒΛΑΒΗΣ

Ανάπτυξη της εξωστρέφειας των Κέντρων Πρόληψης

Ανάπτυξη της εξωστρέφειας των Κέντρων Πρόληψης, με υλοποίηση περισσότερων παρεμβάσεων και δράσεων Πρόληψης στην Κοινότητα.

Ενημέρωση στα Social Media

Αξιοποίηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για δράσεις ενημέρωσης των πολιτών.

Αναβάθμιση Υποδομών

Αναβάθμιση υλικοτεχνικών υποδομών με στόχο τη βελτίωση τόσο των συνθηκών εργασίας των εργαζομένων στα Κέντρα Πρόληψης όσο και των παρεχόμενων υπηρεσιών

Συνέχιση της Λειτουργίας του Ξενώνα Μεταβατικής Φιλοξενίας

Διασφάλιση της συνέχισης λειτουργίας του Ξενώνα Μεταβατικής Φιλοξενίας Αστέγων Χρηστών Ψυχοδραστικών Ουσιών του Δήμου Αθηναίων

Κινητές Μονάδες Επόπτευσης

Λειτουργία των πέντε (5) κινητών μονάδων – χώρων εποπτευόμενης χρήσης,

Κέντρο Ημέρας και Ξενώνας φιλοξενίας Ουσιοεξαρτημένων Γυναικών

Δημιουργία ενός εξειδικευμένου Κέντρου Ημέρας και Ξενώνα Φιλοξενίας Αστέγων Ουσιοεξαρτημένων Γυναικών.

Ολιστική Παρέμβαση σε Χρήστες Ενδοφλέβιων Ναρκωτικών

Λειτουργία, σε συνεργασία με εξειδικευμένους φορείς προγράμματος Ολιστικής Παρέμβασης σε Χρήστες Ενδοφλέβιων Ναρκωτικών για την εξάλειψη της Ηπατίτιδας C και του HIV/AIDS στην Αθήνα

Συνεργασία για τη μελέτη της θνησιμότητας των Χρηστών ενδοφλέβιων Ναρκωτικών

Υλοποίηση, σε συνεργασία με την Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Έρευνας AIDS & των Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενων & Αναδυόμενων Νοσημάτων, τον Προμηθέα και τη Θετική Φωνή και την οικονομοτεχνική στήριξη του Bloomberg Philanthropies/Vital Strategies, προγράμματος για τη μελέτη της θνησιμότητας των χρηστών ενδοφλέβιων ναρκωτικών.

Συντονισμός δράσεων streetwork - outreach work

Συντονισμός των δράσεων streetwork – outreach work, όλων των εμπλεκόμενων φορέων και λειτουργία σχετικής ψηφιακής πλατφόρμας.

Παρεμβάσεις στα Προ-Αναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών

Παρεμβάσεις στα Προ-Αναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών (ΠΡΟΚΕΚΑ) και το κέντρο της Αθήνας μέσω κινητών μονάδων.

Εξειδικευμένες Παρεμβάσεις

Εξειδικευμένες παρεμβάσεις και υπηρεσίες για άτομα με συννοσηρότητες (εξαρτημένοι-ψυχικώς πάσχοντες).